பெயர் துவக்க‌ எழுத்து
பெயரின் அர்த்தம் / பொருள்
ஆண் / பெண்
Tamil baby names

List Of Baby Names

img30

Boy Names

img30

Girl Names

Quick Finder

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

நட்சத்திரம் Names Start with பெயரின் முதல் எழுத்து
அசுவிணி CH LA SE SH SO SU SW சு சே சோ
பரணி LI LE LA LU CHO CH LY LEY LO LOW லி லு லே லோ சொ சௌ
கார்த்திகை AB AC AG AJ AS AK AL AM AN AR AV EL IN UD UM UL UM UP
ரோகிணி VA VI UD UL UM UP VE வி வு வா வீ
மிருகசீரிசம் GA GH GI KA KI KR VE வே வோ கா
திருவாதிரை KU KA KO GN GH CH SA SH கு கா கூ கா
புனர்பூசம் GO HA HI HR HY KE KH KO EL ES IL IN கே கோ ஹி
பூசம் HE HO UD UG UL UM UP DA DH TA THA ஹே ஹோ கொ கௌ
ஆயில்யம் DE DI DR DU TE TH TI TO TR TU டி டு டே டோ
மகம் MA ME MO MI மா மி மீ மு மெ
பூரம் MO DA DH TA DI DU DW TH TI TR TU மோ டி டு
உத்திரம் BA BH BI BR PA PH PR DE TH டே டோ பி
அஸ்தம் BH BHO BO NA PO SH CH SA DA DH TA TH பூ
சித்திரை RA RE RO RU BH BO PE பே போ ரி
சுவாதி DA DH RU TA TH RA RE RO ரு ரே ரோ
விசாகம் DE DI DU DW TE TH TI TO TR TU DA DH தி து தே தோ
அனுசம் NA NE NI NU நி நு நே
கேட்டை BH BHO BL EL IL IN PO POO PU YA NA EZ UD UM US NI UB UP நோ பூ
மூலம் BA BH BR PA PH PR YA YO யே யோ பி
பூராடம் BA BH O DA DH PA PO PR PU TA TH பூ டா
உத்திராடம் JA JE JW CH SE SH SI பே போ ஜி
திருவோணம் GA GH JO U JY KA SE SU SH ஜே ஜோ ஜூ கா
அவிட்டம் GA GE GH GI GU KA KE KI KO KR KU கீ கு கூ
சதயம் GO KO SH SM SN SP SR ST SW CHA SA SHA SU கோ ஸீ ஸூ
புரட்டாதி DA DE DH TA TH SE SO DI TR TI SH SM SN SR ST SW ஸே ஸோ தா தீ
உத்திரட்டாதி CH DU SA SH SR TH TU து
ரேவதி CH CHI DE DH SA SE SH SI TH தே தோ சி

அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 04

புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: view all names

அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 03

புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: view all names

அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 02

புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: view all names

அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள்

புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌. ந view all names

'அ' வில் ஆரம்பிக்கும் இனிய‌ தமிழ் பெயர்கள், ஆண் குழந்தை‍ பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. அ, ஆ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names

க,கா,கி,கு,கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. க,கா,கி,கு,கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் view all names

இ, ஈ,எ,ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. இ, ஈ,எ,ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names

தி, தீ, து,தே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. தி, தீ, து,தே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் view all names

நட்சத்திரப் பெயர்கள்

Click


to add a Name to List