அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 02புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: இரண்டாம் பக்கம். ந, நா எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்க‌ளின் பட்டியல். Baby Girl Names for Anusham Nakshatra with Meaning (Tamil) Page 02.

Name In Tamil Meaning
Naatya Veda ணாட்ய Vஎட
Nabila நபில
Nadiya நாடிய
Nagaa Joythi ணகா ஜொய்தி
Nagasri நகச்ரி
Nagma நக்மா
Nainitha நைனித Good
Naiyla நையல
Nakshatradevi நக்ஷற்றதேவி
Namira நாமிர
Namra நமர
Nandhini நந்தினி
Nandinii நண்டினஈ
Nanditha நந்தித
Nanika நாணிக
Nanita நானிட
Narayeeni ணரயீனி
Natalia நடாலியா
Natsha நட்ஸ
Navasiddhi நவசிட்தி
Naveeta நவீட்ட
Navia நவிய Never Let Down
Navisha நாவிஷ
Navitha நவீத
Navni நவனி
Nayanika நயனிக
Naynika நயனிக
Nazmeen நழ்மீன்
Needhisha நீதிஷா
Neelarjana நீலர்ஜன
Neerja நீரஜா
Neetam நீட்டம்
Neethu நீது
Neetisha நீட்ஷ
Na ilah ணஇலஹ் Comfort, amenity, tranquility, peace
Na ima, Na imah ணஇமணஇமஹ்
naaga nainika people of the eye
Naagabaala நாகபால
Naagaesvari நாகேஸ்வரி
Naagakumaari நாககுமாரி
Naagalakshmi நாகலட்சுமி
Naagalata நாகலட
Naagamallika நாகமல்லிக
Naagamani நாகமணி
Naagamoehini நாகமொஎகினி
Naagaraani நாகராணி
Naagaratna நாகரத்ன
Naagaratnamma நாகரத்னம்மா
Naagavalli நாகவல்லி
Naagini நாகினி Magnificent Poetess, Orator, etc; Articulate
Naamagal நாமகள்
Naaraayanamma நாராயனம்மா
Naaraayani நாராயணி
Naasima நாசிம leader
Naatya நாட்ய Magnificent Poetess, Orator, etc; Articulate
Naavarasi நாவரசி Pride
Naavya நாவ்ய worth praising
naavyasri
Naaz ணாழ் Proud
Nabah நபாஹ் Nobel High, Sky
Nabeeha நபேக Intelligent
Nabeela நபீல Noble
Nabhanya நப்கன்யா Celestial
Nabhi நபிய் Central
Nabhitha நபித Fearless
Nabihah, Nabeeha ணபிஹஹ்ணபேஹ Noble
Nabilah, Nabeela ணபிலஹ்ணபேல Beautiful Dance
Nabra நபர
Nachni நசனி Dancer; Suggestive Look
Nada நட Generosity
Nadanam நடனம் Beautiful Dancer
NadanaMangai நடனமங்கை Beautiful Dancer
NadanaMani நடனமணி Equal, rival
Nadeeda நடீட Equal (to another person)
Nadheema நதீம intimate friend
Nadhinee நதிநீ
Nadia நாடிய The begining
Nadidah, Nadeeda ணடிடஹ்ணடேட Rare, precious
Nadira ந்திர Rare
Nadirah நடிராஹ்
Nadiyaa நதியா Councel
Nadwa நடவா Council
Nadwah நட்வாஹ்
Naeema நீமா Blessing
Naetraanamda நேற்றானம்ட Precious thing, gem
Nafeesa நபீச Precious thing
Nafisah, Nafeesa ணபிஸஹ்ணபேஸ
Nafrin நபரின்
naga nari/rishi
Naga Malleswari நகமஅல்லேச்வரி queen for snakes
NAGA NITYA
naga vardhini
naga venkata mani
NagaiMuthu நகைமுத்து
Nagajothi நாகஜோதி
Nagakanti நககண்டி awesome girl
Nagamallika நகமல்லிகா
Nagamani நாகமணி naga
Nagamma நாகம்ம nag devta
Nagammal நாகம்மாள் Parvati