அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 04புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: நான்காம் பக்கம். ந, நா எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்க‌ளின் பட்டியல். Baby Girl Names for Anusham Nakshatra with Meaning (Tamil) Page 03.

Name In Tamil Meaning
Navjeet நவ்ஜீத் The ever fresh life
Navjeev நவ்ஜீவ் The new light, always bright
Navjot நவ்ஜோத் Jasmine
Navmalini நவ்மாலினி Nine Treasures
Navneeta நவ்னீதா Butter Like
Navnidhi நவநிதி Of Cute Eyes
Navrita நவ்ரிதா
Navthetchika நவ்தேட்சிக
Navya நவ்யா Young
navya alexander new
Navya Durga நவ்ய‌ துர்க்கா young, worth praising
NAVYA JYOTHI
Navya Sree ந‌வ்ய ஸ்ரீ new
Navya-Ramya நவ்யா ரம்யா
Navyata நவ்ய‌தா new, fresh
Nawal நாவல் Gift
Nawar ந‌வர் Flower
Naya நயா soft
Nayana நயனா Eye
Nayana-Suynaya நயனா சுனயா
Nayani நானி
Nayantara நயன்தாரா One with expressive eyes
Nayasana நயசனா freshness
Nayna நயனா beautiful eyed
Nayonika நயோணிக்க Purity, righteousness, honesty
Naysa நய்ஸா affable
Nazaaha நஜாஹா Purity
Nazahah நசஹா
Nazarha நசரா A sight
Nazeeha நசீகா Honest
Nazeena நசென Princess; Queen
Nazeera நசீரா Like
Nazeeya நசியா Optimistic and full of hope
Nazia நசியா Honest
Nazihah நஜிகா Poetess
Nazima நஜிமா Poet
Nazimah நஜிமாஹ் Like, equal, matching
Nazira நசிர equal
Nazirah நஜிராஹ் Star*
Nazis நஜிஸ் bred up like princess
Nazma நழம Star
Nazneen நழ்நீன்
Nazreen நழ்ரீன் wild rose, blue scented flower
Neeha ணீஹ dew drop, admired for look
Neeharika நீஹரிக்க Dew Drops
Neeja நீச
Neela நீல Blue
Neela-Leela ணேலளேல
Neelaakshi நீலாக்ஷி
Neelaambari நீலாம்பரி
Neelaamjali நீலாம்சலி Of Blue eyes
Neelabja நீலப்ச Blue Lotus
Neeladree நீலட்ரீ blue peak
Neelaja நீலச River Starting From Blue Mountain Neelparvat
Neelakshi நீலக்ஷி Blue Eyed
Neelam நீளம் Blue or dark eyes
Neelamani நீலமணி A Raagini
Neelambari நீலாம்பரி Of Blue Soote
Neelambika நீலாம்பிக
Neelanjana நீலாஞ்சனா Blue
Neelavaeni நீலவேணி
Neelavathi நீலாவதி
Neelaya நீளாய
Neelesh நீலேஷ் Lord Krishna
Neeli நீலி A River
Neelima நீலிமா Blue sky
Neelja நீள்ச Blue lotus
Neelkamal நீல்கமல் A Gemstone
Neelkamala நீல்கமல Blue Lotus
Neelmani நீலமணி Blue Lotus
Neelofar நீலோபார்
Neelu நீலு
Neema நீமா
Neena நீன New
Neepa நீப A flower
Neera நீர
Neerada நீராட
Neeraja நீரஜா Lotus
Neerali நீரழி unique and different from all
Neeranjana நீராஞ்சனா aarti
Neeru நீறு Light
Neeru Trehan
Neeruj நீருஜ் without any disease
Neesha நீஷ night
Neeshal நீஷால் Rainy; Handsome
Neeshika நீஷிக night
Neeta நீட்ட Within Rules
Neetal நீடல் there is no ending. ne-no tal-ending
Neethi நீதி truth
Neethika நீதிக்கா
Neeti நீட்டி Good Behaviour
Neetu நீடு Beautiful
Neeva நீவ one of the 1000 names of river narmada
Noopur நூபூர் Anklet, Payal
Noor நூற் Light
Noora நூற Light
Noorien நூரின் Light*
Noorjehan நூர்ஜெஹன் Sweet