அ, ஆ வில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 02பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. அ, ஆ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ பக்கம் 02.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் பக்கம் 02.

Name Numerology No Total Name Numerology No Total
Amudha
அமுதா
3 21 Amutham
அமுதம்
7 25
Amutharasi
அமுதரசி
1 28 Amuthasurabi
அமுதசுரபி
9 36
Amuthavaani
அமுதவாணி
8 35 Amuthini
அமுதினி
9 27
Anamika
அனாமிகா
6 15 Anangana
அனங்கனா
4 22
Anankana
அனங்கனா
3 21 Ananthy
அனந்தி
4 22
Anarkali
அனார்க்கலி
7 16 Anathika
அனாதிகா
2 20
Anbarasi
அன்பரசி
7 16 Anbini
அன்பினி
6 15
Anbuchchelvi
அன்புச்செல்வி
9 45 Angayarkanni
அங்கயற்கன்னி
1 28
Anitha
அனித்தா
8 17 Anjalai
அஞ்ஜலை
4 13
Anjali
அஞ்சலி
3 12 Anjalie
அஞ்சலி
8 17
Anjuka
அஞ்யுகா
7 16 Annam
அன்னம்
7 16
Anoshika
அனோசிகா
7 25 Anpaenthi
அன்பேந்தி
8 35
Anpalahi
அன்பழகி
7 25 Anpalaku
அன்பழகு
9 27
Anparuvi
அன்பருவி
3 30 Anpolli
அன்பொளி
1 28
Anpumalar
அன்புமலர்
4 31 Anpuvalli
அன்புவள்ளி
7 34
Anpuvizhi
அன்புவிழி
4 40 Anthika
அந்திகா
1 19
Anthusha
அந்துசா
3 30 Anubama
அனுபமா
2 20
Anupama
அனுரதா
8 26 Anura
அனுரா
6 15
Anuratha
ஆராதனா
7 25 Anusha
அனுஷா
3 21
Anushya
அனுசுயா
4 22 Arakathir
அறக்கதிர்
1 19
Arakodi
அறக்கொடி
9 18 Aram
அறம்
8 8
Aramaenthi
அறமேந்தி
2 29 Aramahal
அறமகள்
9 18
Aramalar
அறமலர்
6 15 Aramani
அறமணி
6 15
Aramathi
அறமதி
1 19 Aramozhi
அறமொழி
1 28
Arasi
அரசி
8 8 Arasudar
அறச்சுடர்
2 20
Arathana
அர்ணா
2 20 Aravalli
அறவள்ளி
9 18
Aravindh
அரவிந்
7 25 Ariivu
அறிவு
8 17
Arima
அறீமா
9 9 Arivarasi
அறிவரசி
9 18
Arivu
அறிவு
7 16 Arivuchelvi
அறிவுச்செல்வி
3 39
Arivumalar
அறிவுமலர்
9 27 Arivumozhi
அறிவுமொழி
4 40