ச, சி, சொ வில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. ச, சி, சொ வில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ பக்கம்.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் பக்கம்.

Name Numerology No Total Name Numerology No Total
Chandra
சந்திரா
3 21 Chandrika
சந்திரிக்கா
6 24
Chellam
செல்லம்
6 24 Chellama
செல்லம்மா
7 25
Chemparuthi
செம்பருத்தி
8 44 Chinmai
சின்மயி
2 20
Chirapathi
சிரபதி
4 31 Chitra
சித்ரா
7 16
Chorselvi
சொற்செல்வி
8 35 Cinthiya
சிந்தியா
3 21