Home >> ச‌, சி, சை யில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தையின் பெயர்கள்

ச‌, சி, சை யில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தையின் பெயர்கள்

My Favorites (எனக்கு பிடித்தவை)

You haven't added any name to this list.

How to Make My Own list ?

01. Click the heart icon to add a baby names to list.

02. Click the full colored heart icon to remove a baby name from the list.

தெரிவு
பெயர்
பொருள்
சாயா நிழல்
சைதன்யா தெய்வீக ஒளி
சந்திரா சந்திரன்
சந்திரபா நிலா ஒளி
சந்திர‌ ஜோதி நிலா ஒளி
சந்திரகாந்தா சந்திரனின் மனைவி
சந்திர‌ காந்தி நிலவு ஒளி
சந்திரகி மயில்
சந்திரலேகா சந்திரனின் கதிர்கள்
சந்திரமுகி சந்திரன் போன் முகத்தை உடையவள்
சந்திர‌ பிரபா நட்சத்திரம், சந்திர ஒளி
சந்திர புஷ்பா நட்சத்திரம்
சந்திரிகா சந்திர ஒளி
சந்திரிமா சந்திரன்
சாரு அழகான, கவர்ச்சியான
சாருலதா அழகான கொடி
சாருலேகா அழகான சித்திரம்
சாருமதி ஒரு அழகான பெண்
சாருஷீலா அழகான நகை
சின்மயி பேரின்பம்
சித்ரா ப‌டம், ஒரு நட்சத்திரம்
சித்ரஃகந்தா ஒரு நறுமணமிக்க பொருள்
சித்ரலேகா சித்திரம் போன்ற அழகான‌
சித்ராங்கதா அர்ஜுனனின் மனைவி
சித்ராணி கங்கை நதி
சித்ரதி ஒரு பிரகாசமான தேர்
சித்ரிதா அழகான, அலங்கரிக்கப்பட்ட