Baby Name Glossary

A (4185) | B (1614) | C (899) | D (1857) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (502) | M (2319) | N (885) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2677) | T (581) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (240) | Z (144) | (3260) | (299) | (431) | (148) | (134) | (44) | (122) | (137) | (31) | (198) | (55) | (1971) | (962) | (74) | (75) | (952) | (426) | (995) | (1072) | (71) | (5) | (4) | (470) | (3) | (4)
 

Ma'mun

Trustworthy, reliable.

 

Ma'n

Assistance.

 

Maadhav

Another Name of Krishna

 

Maadhava

Krishhna; The Husband of the Goddess of Fortune; Vishnu

 

Maagh

Name of a Hindu Month

 

Maahir

Skilled

 

Maaksharth

Precious Part of Mother's Heart

 

Maalan

மாலன்

 

Maalav

Keeper of Horses

 

Maalay

Sandalwood Trees; Hilltown

 

Maalik

God

 

Maalin

One who Makes Garlands

 

Maalolam

Conqueror of Madhu

 

Maalolan

Name of Deity in Ahobilam

 

Maan

Mind

 

Maanal

Bird

 

Maanasa

Mind

 

Maanasi

With a Sound Mind

 

Maanav

Human Being

 

Maandhata

An Ancient King

 

Maanika

Ruby

 

Maaniky

Yeda

 

Maanwith

Good Conscious

 

Maaran

மாறன்

 

Maaran

Brave

 

Maardava

Gentleness

 

Maari

Rain

 

Maartand

Bird

 

Maat

Truth; Law

 

Maatang

Roaming; Cloud; Elephant

 

Maatanga

Matang

 

Maaz

Brave Man.

 

Maazin

Proper Name

 

Mabad

A place of worship.

 

Maccha

Killer

 

Mad

Old Arabic name

 

Mada

Illusion; Intoxication

 

Madan

Cupid, god of love

 

Madan

Cupid; God of Love

 

Madana

God of Love; Cupid; Manmatha

 

Madanagopala

Handsome Cow-herd

 

Madanapal

Lord of Love

 

Madanapal

lord of Love

 

Madanapala

King of Love

 

Madangopal

Lord Krishna