Baby Name GlossaryA (4185) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (485) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2652) | T (548) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3244) | (288) | (431) | (148) | (134) | (44) | (121) | (139) | (31) | (198) | (54) | (1985) | (980) | (51) | (66) | (1030) | (400) | (960) | (1065) | (98) | (21) | (37) | (449) | (8) | (93)

Ma'mun

Trustworthy, reliable.

Ma'n

Assistance.

Maadhav

Another Name of Krishna

Maadhava

Krishhna; The Husband of the Goddess of Fortune; Vishnu

Maagh

Name of a Hindu Month

Maahir

Skilled

Maaksharth

Precious Part of Mother's Heart

Maalan

மாலன்

Maalav

Keeper of Horses

Maalay

Sandalwood Trees; Hilltown

Maalik

God

Maalin

One who Makes Garlands

Maalolam

Conqueror of Madhu

Maalolan

Name of Deity in Ahobilam

Maan

Mind

Maanal

Bird

Maanasa

Mind

Maanasi

With a Sound Mind

Maanav

Human Being

Maandhata

An Ancient King

Maanika

Ruby

Maaniky

Yeda

Maanwith

Good Conscious

Maaran

Brave

Maaran

மாறன்

Maardava

Gentleness

Maari

Rain

Maartand

Bird

Maat

Truth; Law

Maatang

Roaming; Cloud; Elephant

Maatanga

Matang

Maaz

Brave Man.

Maazin

Proper Name

Mabad

A place of worship.

Maccha

Killer

Mad

Old Arabic name

Mada

Illusion; Intoxication

Madan

Cupid; God of Love

Madan

Cupid, god of love

Madana

God of Love; Cupid; Manmatha

Madanagopala

Handsome Cow-herd

Madanapal

Lord of Love

Madanapal

lord of Love

Madanapala

King of Love

Madangopal

Lord Krishna

Recently Added Baby Names