Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1998) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Ujjwala

bright, lustrous

Urmimala

garland of waves

Ubab, Ubaab

Waves, heavy rain

Umnia

Gift.

Umabharathy

உமாபாரதி

Uzhikathir

ஊழிக்கதிர்

Urna

cover

Ubah

Flower.

Umniyah

a wish, an aspiration

Umayal

உமையாள்

Uzhimanni

ஊழிமணி

Uzhimathi

ஊழிமதி

Ulka

mateorite

Urshita

firm

Udaysah

She was a narrator of Hadith.

Unaysah

Friendly; Affable.

Umayani

உமையானி

Ulupi

wife of Arjuna, the Pandava prince

Urvashi

a celestial maiden

Uhud

Commitment, pledge, delegation

Urshia

One who belongs in the skies.

Umyal

உமையாள்

Uma

Goddess Parvati

Urvasi

most beautiful of Apsaras

Ujala

Light of the universe.

Usaimah, Usaymah

Old Arabic name

Unnmai

உண்மை

Umika

Goddess Parvati

Urvi

earth

Ula

Uppermost, highest

Utaybah

A narrator of Hadith.

Uruthira

உருத்திரா

Umrao

noble

Usha

dawn

Ulfah

Harmony, intimacy

Uwaisah, Uwaysah

Bilberry, whortleberry

Usha

உசா

Unnati

progress

Ushakiran

rays of morning sun

Umaiza

Bright, beautiful and soft hearted.

Uzma

Greatest

Ushanandini

உஷாநந்தினி

Upala

sandy shore

Ushashi

morning

Umamah

Young mother; name of the Prophets granddaughter

Ullagamathi

உலகமதி

Uthami

உத்தமி

Upama

comparison

Ushma

eat