Murukan (మురుకాన)

Name

Murukan (మురుకాన)

Meaning

Lord Murugan ; God of war

Gender

Baby Boy

Numerology

9

Nakshatra

Magha nakshatra baby names

Rashi

Simha Rashi

Telugu Baby Name