Muttai (ముత్తాఈ)

Name

Muttai (ముత్తాఈ)

Meaning

Lord Murugan

Gender

Baby Boy

Numerology

9

Nakshatra

Magha nakshatra baby names

Rashi

Simha Rashi

Telugu Baby Name