அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 03

புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: மூன்றாம் பக்கம். ந, நா எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்க‌ளின் பட்டியல். Baby Girl Names for Anusham Nakshatra with Meaning (Tamil) Page 03.

Name In Tamil Meaning
Namya நம்ய Worthy of honour
Nan நன் Derived From Nancy
Nanadana நநடன daughter, goddess durga, great achiever
Nanaki நனைகி Sister Of Nanaka
Nanci நான்சி Daughter of Nand
Nancy நான்சி God s flavour
Nancy-Fancy
Nand Kumari Durga, Yogmaya
Nand Nandini Durga, Yogmaya
Nanda நந்த Lakshmi
Nandana நந்தன Goddess Durga
Nandani நந்தனி daughter of anand
Nandha நந்தா Young Man
Nandhika நந்திக்க goddess lakshmi
Nandhinee நந்தினி
nandhitha Happyness
Nandi நந்தி Goddess Durga
Nandika நந்திக்க Rosary of Krishna
Nandini நந்தினி Goddess Durga
Nandita நண்டிட Cheerful
Nandita-Anandita
Nandmala நன்மல Yashoda
Nandni நன்னி
Nandrani நன்ரணி Cultured Lady
Nangai நங்கை Littlest
Nanhi நன்ஹி Excellent Flower
Nanmalar நன்மலர் Excellent Gem
Nanmani நன்மணி
Nanmoli நன்மொழி Excellent Pearl
Nanmuthu நன்முத்து North
nanshika
Naomi நோமி Pleasantness
Naomika நாவ்மிக
Nara நர
Narasamma நரசம்மா Luxmi Durga
Narayani நாராயணி A fragrant flower
Nargis நர்கிஸ் The king
Narinder நரிந்தர் The King
Narita நரிட
Narmada நர்மதா A River
Narmadaadaevi நர்மடாடேவி Flower
Narmatha நர்மத river
Narmeen நர்மீன் soft ,polite
narmida azhgu
Narois நரோயிஸ் Flower
Narpendyah நர்பென்த்யாஹ் Queen
Nartaki நர்டகி A brave person
Narveer நர்வீர் Fragrance, perfume, that which intoxicates
Naseeb நசீப் fait
Naseeba நசீப
Naseen நசீன் Cool Breeze
Nashida நஷிட Student
Nashika நாஷிக
Nashita நஷிட Energetic and full of life
Nashrah நஸ்ராஹ் publisher, spreader
Nashwa நஷ்வா
Nasiha நசிஹா One who gives valuable advice
Nasira நசிர Victorious
Nasleena நச்லீனா
Nasrin
Natalee நடலீ
Natali நட்டாளி princess
Natana நடன Good Girl
Natasha நடாஷா Child of christmas
Natchelvi நட்செல்வி Clean, pure
Nathifa நதிபா A Familiar Form Of Natalie
Nathiya நதியா eternal
Natie நதி With Good Character
Natkuna நற்குண Excellent Lotus Flower
Natrisha நட்ரிஷா
Natthamarai நத்தமரை
Natun நடுந New
Nauka நாக Boat
Naureen ணைரீன் light , honour
Nausheen ணைஷீன் Happy
Navadurga நவதுர்கா New
Navala நாவல
navalya making of naval
Navami நவமி New
Navaneeta நவநீட
Navaneetam நவநீதம்
Navaneetha நவநீத butter like
navanitha
Navanya நவன்ய beautiful
Navaranjani நவரஞ்சனி
Navashree நவஸ்ரீ New
Navasri நவஸ்ரீ
Navata நாவட The new warrior
navatarani Great
Navbir நவ்பிர் New
Navdha நவ்தா New
Naveena நவீனா New
Naveetha நவீதா
Naveshni நவேஷ்ணி
Naveta நவேதா New
Navika நவிக Youngest
Navilla நவிலா peacock- modified
Navistha நவிஸ்தா The new victory
Navita நவிதா New
Naviya நவிய New