அ, ஆ வில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 03

பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. அ, ஆ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ பக்கம் 03.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் பக்கம் 03.

Name Numerology No Total Name Numerology No Total
Arna
அர்னா
9 9 Arputa
அற்புதா
4 22
Arputha
அற்புதா
9 27 Arthika
ஆர்திகா
7 16
Arudchelvi
அருட்செல்வி
9 36 Arudkodai
அருட்கொடை
1 28
Arudkodi
அருட்கொடி
9 27 Arularasi
அருளரசி
2 20
Arulazhahi
அருளழகி
5 32 Arulchelvi
அருள்ச்செல்வி
8 35
Aruljothi
அருள்ஜோதி
3 30 Arulli
அருளி
7 16
Arulmarai
அருள் மறை
3 21 Arulmathi
அருள் மதி
9 27
Arulmoli
அருள்மொழி
9 27 Arulmozhi
அருள் மொழி
9 36
Arulolli
அருளொளி
8 26 Arulvadivu
அருள் வடிவு
9 36
Arulvezhi
அருள் விழி
9 36 Arumaichelvi
அருமைச் செல்வி
2 38
Arumaikodi
அமைதிக்கொடி
2 29 Arumpu
அரும்பு
9 27
Aruna
அருணா
6 15 Arunaeri
அருநெறி
5 23
Arunththamil
அருந்தமிழ்
5 41 Aruvi
அருவி
7 16
Asha
ஆசா
1 10 Asitha
அசிதா
6 15
Asmitha
அஸ்மிதா
1 19 Asoka
அசோக்
5 14
Athira
ஆதிரா
5 14 Atputa
அற்புதா
6 24
Avvai
அவ்வை
6 15 Azhaellil
அழகெழில்
2 29
Azhahammai
அழகம்மை
3 30 Azhaharasi
அழகரசி
9 27
Azhahi
அழகி
2 20 Azhakoviyam
அழகோவியம்
9 36
Azhaku
அழகு
4 22 Azhakumani
அழகுமணி
6 33
Azhakumathi
அழகுமதி
1 37 Azhakumozhi
அழகுமொழி
1 46