க,கா,கி,கு,கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. க,கா,கி,கு,கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ பக்கம்.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் பக்கம்.

Name Numerology No Total Name Numerology No Total
Gajaani
கஜானி
4 13 Ganga
கங்கா
4 13
Gangai
கங்கை
5 14 Gaya
காயா
6 6
Gayathiri
காயத்ரி
1 19 Geerhana
கீர்த்தனா
9 27
Geerthana
கீர்த்தனா
4 31 Geerthi
கீர்த்தி
7 25
Geetha
கீதா
5 23 Geethani
கீர்த்தனி
2 29
Geethavaani
கீதவாணி
1 37 Ghaiyathiri
காயத்ரி
7 25
Gnalam
ஞாலம்
8 17 Gowri
கௌரி
1 19
Gowtha
கௌதா
8 26 Gowthami
கௌதமி
4 31
Gugananthini
குகநந்தினி
4 40 Gunamakal
குணமகள்
8 26